Oferujemy kompleksowe systemy:

  • Odbiór, magazynowanie, wygarnianie i transport materiałów trudnych w obróbce
  • Specjalistyczne mieszarki, suszarki i homogenizatory
  • Specjalistyczne systemy separacji, transportu, załadunku, rozładunku, oraz magazynowania
Menu