Hydro International® oferuje innowacyjne, skuteczne rozwiązania dla wód deszczowych oraz oczyszczania ścieków.

Firma Hydro International®  specjalizuje się w rozwiązaniach dla wód deszczowych obejmujących m.in tanią i skuteczną:

 • kontrolę,
 • retencję,
 • oczyszczanie,
 • rozsączanie wód opadowych.

Rozwiązania firmy Hydro International® są receptą na oszczędność kosztów i miejsca przy budowie nowych instalacji oraz usprawnianiu istniejących kanalizacji deszczowych.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii opartej na ruchu wirowym oraz wyposażaniu sieci kanalizacyjnej rozwiązaniami Hydro International® tworzone są ekonomiczne rozwiązania trudnych problemów związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych.

Hydro International

www.hydro-int.com

STORMCELL zapewnia alternatywny sposób gromadzenia wód podziemnych przy niewielkich kosztach. Stosowany w połączeniu z HYDRO-BRAKE (regulator przepływu) i analizą hydrologiczną pozwala osiągnąć znaczne oszczędności w stosunku do tradycyjnych systemów.

Zalety

 • podczas niskich opadów woda jest odprowadzane bezpośrednio drenami i nie przechodzi przez moduły STORMCELL, dzięki czemu nie występuje zjawisko osadzania się szlamu
 • pionowy system doprowadzania wody opadowej i jej opróżniania za pośrednictwem drenów ułożonych pod zbiornikiem zapewnia jej samooczyszczenie, a tym samym gwarantuje brak awaryjności i trwałość systemu
 • prace konserwacyjne ograniczają się do przeglądów studzienek oraz do okresowego płukania drenów, co ułatwia eksploatację systemu STORMCELL
 • moduły STORMCELL dają się łatwo docinać, można budować z nich zbiorniki o różnych kształtach, grubościach, co sprawia że cały system może być dowolnie układany i dostosowany do specyfikacji terenu.

Zastosowanie

 • odprowadzanie opadów burzowych
 • podziemne zbiorniki infiltracyjne
 • zbiorniki przeciwpożarowe (z geomembraną i pompą)
 • rowy odwadniające
 • nowe i istniejące instalacje
 • sieci dróg
 • parkingi
 • projekty miejskich systemów odwodnienia o długotrwałym działaniu
 • odwadnianie terenów
 • przesączanie
 • gromadzenie wody deszczowej do późniejszego wykorzystania
 • zmniejszanie zagrożenia powodziowego
 • rozwiązanie znacznie tańsze od tradycyjnego
 • bardzo duża wytrzymałość (do 40 t/m2) umożliwia instalację pod drogami i parkingami
 • mały ciężar ułatwia i usprawnia instalację
 • wysoki wskaźnik porowatości (95%)
 • elastyczność – dowolna pojemność, kształt głębokość
 • pionowy ruch wody – zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem

Zasada działania:

W systemie STORMCELL woda dostaje się do bloków, tworzących zbiornik poprzez sieć drenów ułożonych na dnie zbiornika.

Charakterystyka techniczna

Materiał Polipropylen
Wymiary modułu (m) Długość 2.4
Szerokość 1.2
Wysokość 0.52 0.12
Pojemność modułu (m3) 1.498 0.346
Pojemność magazynowa modułu (m3) W bloku 1.423 0.328
W podsypce żwirowej 0.15
Łącznie 1.57 0.478
Gęstość (kg/m2) 42
Wytrzymałość na zgniatanie pionowe (kN/m2) Maksymalne (chwilowe) 400
Stałe (ciągłe) 40
Obciążenie boczne (kN/m2) 20
Waga (kg) 63 15
Porowatość modułu (%) 95
Menu