Firma Putzmeister to światowy lider produkcji pomp do mediów gęstych.

Od wielu lat rozwija, produkuje i sprzedaje urządzenia o wysokiej jakości technicznej dla klientów na całym świecie.

Firma Putzmeister jest światowym liderem w produkcji:

 • hydraulicznie napędzanych pomp tłokowych do mediów gęstych
 • systemów silosów do mediów gęstych
 • a także kompletnych systemów do przetwarzania osadów.

Putzmeister

Produkty Putzmeister najczęściej spotykane są w instalacjach:

 • popiołów lotnych i dennych
 • usuwania osadów
 • przetwórstwa oleju i gazu
 • biomasy
 • oczyszczania ścieków
 • współspalania
 • transportu osadów węglowych
 • przemysłu cementowego
 • transportu odpadów niebezpiecznych

Po spaleniu węgla w elektrowniach węglowych, powstają  odpady, takie jak popioły lotne z elektrofiltrów lub popioły denne z kotła, które trzeba usunąć.

Najekonomiczniejszym rozwiązaniem przy transporcie różnych typów popiołu jest użycie dwutłokowej pompy KOS firmy Putzmeister. Transport mieszaniny popiołów lotnych i dennych odbywa się bez zaburzenia pracy całego układu. Pompy tłokowe KOS firmy Putzmeister są całkowicie bezzaworowe, dzięki czemu nawet gruboziarniste cząstki mogą być pompowane bez zakłócenia przepływu.

Kolejną zaletą pomp tłokowych Putzmeister jest niskie zużycie wody. Pompy działają niezawodnie nawet przy substancjach o zawartości suchej masy do 85%, co przekłada się na możliwość dłuższego użytkowania miejsca składowania  oraz zmniejszenie jego wielkości.  Ważną informacją z punktu wiedzenia ochrony środowiska jest to, że ilość skażonej wody może być zredukowana do minimum.

Zalety systemu:

 • wysoka wydajność
 • długa żywotność
 • niskie koszty utrzymania i eksploatacji
 • niskie zużycie wody
 • łatwy serwis

Kompleksowe rozwiązanie

W celu zapewnienia wysokiej efektywności pracy elektrowni Putzmeister oferuje kompleksowe rozwiązania dla transportu popiołów dennych i lotnych na składowiska. Zakres dostawy obejmuje silosy, pompy tłokowe, rurociągi oraz wszystkie niezbędne akcesoria i usługi.

W celu zapewnienia pełnej integralności systemów, firma Putzmeister ściśle współpracuje z wiodącymi dostawcami urządzeń do elektrowni na całym świecie. Pompowanie popiołów lotnych i dennych, siarczanu gipsu są jednymi z głównych zastosowań  pomp firmy Putzmeister.

Menu