Realizacja

Rynek zasypany jest wieloma urządzeniami do oczyszczania ścieków, a ich produkcją zajmuje się wiele różnych firm. Różnorodność maszyn i urządzeń na rynku nie stanowi dla nas przeszkody. My wiemy jak z nimi postępować, a nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia nam wykonywanie prawidłowych i sprawnie przebiegających instalacji. Każde zamontowane przez nas urządzenie dostosowane jest do panujących na danym terenie warunków. Przeprowadzamy także walidację dostarczonych urządzeń i szkolimy załogę eksploatatora urządzenia.

Wykonujemy kompleksowe rozruchy technologiczne zarówno nowych jak i modernizowanych oczyszczalni komunalnych i przemysłowych oraz zapewniamy idealną kalibrację linii technologicznych.

Wszystkie dotychczasowe wdrożenia pozwalają nam dać Klientowi gwarancję na prawidłowy rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny większości typów oczyszczalni.

Na oczyszczalniach wykonujemy montaże:

  • wszelkich urządzeń z oferty PWP oraz naszych Partnerów,
  • instalacji wewnętrznych i międzyobiektowych w oparciu o rozwiązania autorskie lub dostarczone nam urządzenia,
  • wyrobów warsztatowych według indywidualnych specyfikacji.

Dysponujemy transportem specjalistycznym, który umożliwia nam dostarczanie zamawianych urządzeń na czas. Dzięki zgranej współpracy zespołów transportowych z zespołami serwisowymi, przygotowania do montażu następują zaraz po dostarczeniu linii technologicznych na miejsce. Nie tracimy czasu naszych specjalistów, jest on dla nas zbyt cenny.

Montaż uważamy za zakończony wtedy, gdy wszystko działa, tzn wszystkie, zakładane w fazie projekowej,  parametry zostały osiągnięte.

Nie jesteśmy firmą widmo, stabilna pozycja Przedstawicielstwa w Polsce PWP Sp. z o.o. na rynku jest efektem wieloletniej i wytrwałej pracy. Cenimy sobie zaufanie, którym darzą nas Klienci, dlatego zawsze wywiązujemy się z zawartych kontraktów, a prowadzone przez nas projekty realizujemy terminowo.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami PWP Warszawa.