Zbiornik rozsączający

Moduły STORMCELL mogą być zastosowane także jako zbiornik infiltracyjny. Woda deszczowa jest szybko zbierana w układy modułów, po czym zostaje odprowadzona wskutek wsiąkania w otaczający grunt.

Dzięki wysokiemu wskaźnikowi porowatości 95% średnia wielkość przesączania ulega znacznemu zmniejszeniu. Co daje oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztu wykopu i ilości materiału ziarnistego.