Zbiornik retencyjny

Nowoczesne miasta wymagają racjonalnego zarządzania wodami deszczowymi. Ciągła urbanizacja, nowe inwestycje przyczyniają się do zmniejszenia powierzchni chłonnych gruntu.

Obecne przepisy unijne zalecają tworzenie systemu zarządzania wodami opadowymi w terenach miejskich.
Idealnym do tego celu rozwiązaniem są zbiorniki retencyjne. Dzięki swojej strukturze umożliwiają zagospodarowanie powierzchni znajdującej się nad zbiornikiem (parking, droga, teren zielony), jednocześnie eliminując niedogodności i zagrożenia związane ze zbiornikami otwartymi.

System STORMCELL umożliwia gromadzenie nadmiaru wody pojawiającej się po obfitych odpadach i odprowadzenie jej do kanalizacji w sposób uregulowany.

W warunkach burzowych przepływy przekraczające dozwolone natężenia zostają ograniczone przez regulator przepływu HYDRO-BRAKE. Nadmiar wody przesącza się przez perforowane przewody rurowe i granulowany materiał, a następnie gromadzony jest w blokach STORMCELL.

STORMCELL zastosowany jako kontrola źródła

W przypadku przedstawionej powyżej konfiguracji nadmierne przepływy kontrolowane są przez regulatory HYDRO-BRAKE i kierowane do bloków STORMCELL, lecz zamiast gromadzenia wody w jednym dużym zbiorniku znajdującym się w dolnym końcu ujęcia, lepiej jest dokonywać tego etapami w punktach pośrednich. Alternatywnie wody opadowe mogą być wykorzystywane do podlewania ogrodów.