Wody deszczowe

W naturalnym cyklu obiegu wody w przyrodzie występują zjawiska opadów deszczu i śniegu, które zwykle wsiąkają w grunt lub spływają po powierzchni tworząc cieki wodne.

Ponieważ jednak mocno zakłócamy działanie tego cyklu np. poprzez budowę betonowych nawierzchni, zmuszeni jesteśmy go wspomóc. Stąd bierze się pojęcie wód i ścieków deszczowych, które odprowadzamy za pomocą przeznaczonych to tego celu systemów kanalizacyjnych ścieków deszczowych.

W ofercie PWP znajdują się następujące urządzenia wspomagające gospodarkę wód deszcowych: