Wodociągi

Wodociąg lub inaczej mówiąc instalacja wodociągowa, to układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służących do przesyłu wody.

Wodociągi są odpowiedzialne za dostarczanie do budynków zimnej i ciepłej wody. Instalacja wodociągowa musi spełniać wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Produkty PWP Warszawa pomagają w zapewnieniu odpowiedniej jakości dostarczanej wody.

W wodociągach zastosowanie mają takie urządzenia jak: