Unikatowa metoda separacji drobnych zanieczyszczeń - Separator Grit King

Zasada działania:

Ciecz wpływa do Grit King’a™ stycznie do zewnętrznej ściany powodując powolny ruch obrotowy zawartości zbiornika. Strumień stopniowo kieruje się ruchem spiralnym w dół ściany, pozwalając drobnym cząstkom opadać grawitacyjnie na dno. (czerwona strzałka). Zanieczyszczenia drobne gromadzą się w specjalnym zbiorniczku na zanieczyszczenia podczas, gdy stożek centralny kieruje przepływ z dala od dna i w górę, wokół wału centralnego do płyty odchyłowej. (niebieska strzałka).

Strumień wstępujący wiruje wolniej, niż dolny strumień zewnętrzny. W rezultacie drobne cząsteczki kierowane są do strefy osadzania. Skoncentrowany żwir jest pompowany lub transportowany siłą grawitacji do sortownika zanieczyszczeń i do odwadniania (brązowa strzałka). W rezultacie otrzymujemy odwodniony żwir z małą zawartością materiału organicznego.

Zalety:

  • Brak części ruchomych
  • Brak konieczności zasilania
  • Praca w dużych zakresach przepływów
  • Odzyskiwanie czystych cząstek sedymentujących
  • Minimalne straty hydrauliczne
  • Zwarta, kompaktowa budowa
  • Wysoka efektywność ekonomiczna
  • Możliwość instalacji jako urządzenie wolno stojące lub osadzone w komorze betonowej

Zastosowanie

  • Nowe oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody
  • Modernizacja czynnych oczyszczalni i stacji uzdatniania wody
  • Usuwanie drobnych zanieczyszczeń z wody pitnej
  • Usuwanie drobnych zanieczyszczeń w żwirowniach i zakładach wydobycia piasku
  • Usuwanie drobnych zanieczyszczeń ze ścieków
  • Odzyskiwanie czystych cząstek sedymentujących
  • zakłady przemysłu papierniczego, spożywczego, rzeźnie
  • separacja ścieków deszczowych