Unikatowa metoda separacji drobnych zanieczyszczeń - Separator Grit King

Zasada działania:

Ciecz wpływa do Grit King’a™ stycznie do zewnętrznej ściany powodując powolny ruch obrotowy zawartości zbiornika. Strumień stopniowo kieruje się ruchem spiralnym w dół ściany, pozwalając drobnym cząstkom opadać grawitacyjnie na dno. (czerwona strzałka). Zanieczyszczenia drobne gromadzą się w specjalnym zbiorniczku na zanieczyszczenia podczas, gdy stożek centralny kieruje przepływ z dala od dna i w górę, wokół wału centralnego do płyty odchyłowej. (niebieska strzałka).

Strumień wstępujący wiruje wolniej, niż dolny strumień zewnętrzny. W rezultacie drobne cząsteczki kierowane są do strefy osadzania. Skoncentrowany żwir jest pompowany lub transportowany siłą grawitacji do sortownika zanieczyszczeń i do odwadniania (brązowa strzałka). W rezultacie otrzymujemy odwodniony żwir z małą zawartością materiału organicznego.

Zalety:

 • Brak części ruchomych
 • Brak konieczności zasilania
 • Praca w dużych zakresach przepływów
 • Odzyskiwanie czystych cząstek sedymentujących
 • Minimalne straty hydrauliczne
 • Zwarta, kompaktowa budowa
 • Wysoka efektywność ekonomiczna
 • Możliwość instalacji jako urządzenie wolno stojące lub osadzone w komorze betonowej

Zastosowanie

 • Nowe oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody
 • Modernizacja czynnych oczyszczalni i stacji uzdatniania wody
 • Usuwanie drobnych zanieczyszczeń z wody pitnej
 • Usuwanie drobnych zanieczyszczeń w żwirowniach i zakładach wydobycia piasku
 • Usuwanie drobnych zanieczyszczeń ze ścieków
 • Odzyskiwanie czystych cząstek sedymentujących
 • zakłady przemysłu papierniczego, spożywczego, rzeźnie
 • separacja ścieków deszczowych