System do podczyszczania nie wymagający zasilania - Hydro-Jet Screen

Obecne przepisy wymagają innowacyjnych rozwiązań. Hydro-JetScreen ® spełnia je, zapewniając zaawansowany system podczyszczania w celu usunięcia materiału o średnicy większej niż 6 mm w obydwu kierunkach.

Hydro-Jet Screen ® to zarówno innowacyjne i unikalne urządzenie nie posiadające części ruchomych a także, nie wymagające zasilania, działające samoczynnie i samoczyszczące. Hydro-Jet Screen ® zapewnia idealne rozwiązanie dla małych i średnich stacji CSO , gdyż cechują go niskie koszty eksploatacji i niewielkie wymogi dotyczące prac konserwacyjnych.

Hydro-Jet Screen ® mogą być instalowane w specjalnie wybudowanej komorze, jako doposażenie istniejące stacji CSO, lub stosowane jako samodzielna jednostka.

Zalety

  • Brak części ruchomych.
  • Brak potrzeby zasilania
  • Minimalne straty ciśnienia
  • Niski koszt eksploatacji
  • Minimalne prace konserwacyjne

Zasada działania

Hydro-Jet Screen ® różni się od konwencjonalnych systemów podczyszczających tym, że przepływ odbywa się na całej powierzchni kraty, a nie tylko prostopadle do powierzchni.

Hydro-Jet Screen ® zapewnia lepszą wydajność niż konwencjonalne systemy, ponieważ materiał gromadzony na kracie jest stale usuwany przez działanie środka czyszczącego z wodą spływającego po powierzchni kraty. Dzięki zastosowaniu syfonowania powietrza działająca siła czyszcząca wypycha zanieczyszczenia poza kratę a dodatkowo zapobiega gromadzeniu się materiału na powierzchni krat.

Konserwacja

Hydro-Jet Screen ® nie ma części ruchomych, jest samoczyszczący i nie wymaga zasilania. W konsekwencji prace konserwacyjne związane z utrzymaniem urządzenia są ograniczone w przeciwieństwie do innych krat stosowanych na CSO. W normalnych warunkach pracy Hydro-Jet ® Screen należy sprawdzić co ok.6 miesięcy.