Separatory piasku

Separator piasku składa się ze zbiornika separatora i przenośnika. Tego typu urządzenie można stosować w oczyszczalniach komunalnych oraz do oddzielania osadów i części stałych z procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym, spożywczym, papierniczym, itp.

Dopływ wody z piaskiem następuję pod ciśnieniem lub swobodnie. Poprzez styczny dopływ powstaje rotacyjny ruch wody, który powoduje, że części stałe takie jak piasek i jemu podobne opadają do leja i są wynoszone i odwadniane za pomocą przenośnika ślimakowego. Piasek jest oczyszczony w znacznym stopniu z części organicznych.

Za pomocą separatora osiąga się stałą separację piasku ze ścieków przy jednoczesnej redukcji części organicznych oraz odwadnianiu piasku.

 • bezpieczeństwo pracy dzięki wytrzymałej konstrukcji
 • separator może być doposażony także w urządzenie do płukania piasku
 • wydajność do 50 l/s
 • zrównoważony stosunek ceny do wydajności
 • niewielkie koszty konserwacyjne
 • możliwość instalacji na zewnątrz – możliwe funkcjonowanie zimą
 • bezproblemowe doposażenie i dostosowywanie do nowych warunków pracy
 • pełna hermetyzacja maszyny
Typ Spirala Profil spirali Wydajność Zbiornik Napęd
l/s m3/h Objętość Powierzchnia m2 Moc Obroty
SA 200 170 40x15 0-6 0-21 498 1,42 0,25 5,0
SA 250 210 50x20 6-10 21-36 945 2,12 0,37 4,8
SA320 285 60x25 10-18 36-65 1900 3,38 0,55 4,6
SA 360 310 60x25 18-25 65-90 2700 4,39 0,75 4,6
SA 420 365 70x25 25-32 90-115 4200 5,25 0,75 4,6

Wykonanie:

 • Zbiornik - stal nierdzewna 1.4301, 1.4751 lub stal ocynkowana
 • Spirala - stal specjalna odporna na ścieranie lub stal nierdzewna
 • Napęd - przekładnia walcowa

 

Poza tradycyjnymi separatorami oferujemy również separatory firmy Hydro International:

Zasada działania:

Ciecz wpływa do Grit King’a™ stycznie do zewnętrznej ściany powodując powolny ruch obrotowy zawartości zbiornika. Strumień stopniowo kieruje się ruchem spiralnym w dół ściany, pozwalając drobnym cząstkom opadać grawitacyjnie na dno. (czerwona strzałka). Zanieczyszczenia drobne gromadzą się w specjalnym zbiorniczku na zanieczyszczenia podczas, gdy stożek centralny kieruje przepływ z dala od dna i w górę, wokół wału centralnego do płyty odchyłowej. (niebieska strzałka).

Strumień wstępujący wiruje wolniej, niż dolny strumień zewnętrzny. W rezultacie drobne cząsteczki kierowane są do strefy osadzania. Skoncentrowany żwir jest pompowany lub transportowany siłą grawitacji do sortownika zanieczyszczeń i do odwadniania (brązowa strzałka). W rezultacie otrzymujemy odwodniony żwir z małą zawartością materiału organicznego.

Zalety:

 • Brak części ruchomych
 • Brak konieczności zasilania
 • Praca w dużych zakresach przepływów
 • Odzyskiwanie czystych cząstek sedymentujących
 • Minimalne straty hydrauliczne
 • Zwarta, kompaktowa budowa
 • Wysoka efektywność ekonomiczna
 • Możliwość instalacji jako urządzenie wolno stojące lub osadzone w komorze betonowej

Zastosowanie

 • Nowe oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody
 • Modernizacja czynnych oczyszczalni i stacji uzdatniania wody
 • Usuwanie drobnych zanieczyszczeń z wody pitnej
 • Usuwanie drobnych zanieczyszczeń w żwirowniach i zakładach wydobycia piasku
 • Usuwanie drobnych zanieczyszczeń ze ścieków
 • Odzyskiwanie czystych cząstek sedymentujących
 • zakłady przemysłu papierniczego, spożywczego, rzeźnie
 • separacja ścieków deszczowych