Ścieki przemysłowe

Ściekami nazywamy wszelkiego rodzaju zużyte ciecze, roztwory, zawiesiny połączone z odpadami w postaci ciał stałych, odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników oczyszczalni ścieków.

Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, przed odprowadzeniem ich do odbiornika muszą zostać poddane procesowi oczyszczenia. Każdy taki proces oczyszczania ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, wymaga zastosowania urządzeń do oczyszczania mechanicznego.

Ścieki przemysłowe najczęściej powstają jako produkty uboczne procesów technologicznych stosowanych w zakładach przemysłowych.

W skłąd ścieków przemysłowych wchodzą najczęsciej rozmaite związki chemiczne. Nieoczyszczone stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

W ściekach przemysłowych zastosowanie mają takie urządzenia jak: