Ścieki komunalne

Ściekami nazywamy wszelkiego rodzaju zużyte ciecze, roztwory, zawiesiny połączone z odpadami w postaci ciał stałych, odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników oczyszczalni ścieków.

Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, przed odprowadzeniem ich do odbiornika muszą zostać poddane procesowi oczyszczenia. Każdy taki proces oczyszczania ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, wymaga zastosowania urządzeń do oczyszczania mechanicznego.

Ścieki komunalne to przedewszystkim ścieki miejskie, które powstają w wyniku działalności człowieka. Są to w przeważającej większości mieszaniny odpadów z gospodarstw w postaci wydalin fizjologicznych człowieka i zwierząt domowych, odpadów szpitalnych, łaźni, pralni oraz niektórych zakładów przemysłowych.

Struktura ścieków komunalnych charakteryzuje się tym, że są to w przeważającej części związki organiczne (białka, tłuszcze i węglowodany), które podlegają biodegradacji, niosą jednak zagrożenie epidemiologiczne, które eliminowane jest przez umiejętne i zgodne z przepisami wykorzystanie produktów oferowanych przez PWP Warszawa.

W ściekach komunalnych zastosowanie mają takie urządzenia jak: