Regulatory przepływu

Regulator przepływu HYDRO-BRAKE®

Regulator przepływu HYDRO-BRAKE® jest wykorzystywany do kontroli przepływów wodnych. Regulatory mogą być stosowane do regulacji małych cieków wodnych, kanalizacji deszczowej, przemysłowej, sanitarnej i ogólnospławnej. Mogą skutecznie zastąpić skomplikowane zasuwy i zawory wymagające regulacji oraz uprościć budowę przelewów burzowych i budowli wlotowych, wylotowych przy zbiornikach retencyjnych, piętrzących czy deszczowych. Regulator działa samoczynnie, wykorzystując ciśnienie dopływu do wytworzenia wypełnionego powietrzem wiru w centrum obudowy.

Każde rozwiązanie jest indywidualnie dostosowane do istniejących wymagań.

Zastosowanie:

 • odprowadzenie opadów burzowych
 • projekty miejskich systemów odwodnienia o długotrwałym działaniu
 • nowe i istniejące instalacje
 • oczyszczalnie ścieków
 • konstrukcje CSO
 • odwodnienie terenu
 • zrównoważenie przepływów

 

Zasada działania:

Regulator Hydro-Brake jest samo aktywującym się urządzeniem kontrolnym, wywołującym przepływ wirowy, o lepszych osiągach hydraulicznych w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń dławiących. Zadaniem regulatora jest wyrównanie fali przepływu oraz ograniczenie przepływu maksymalnego łagodząc uderzenie hydrauliczne (np. przepływ burzowy). Pozwalają również na przyłączenie nowych zlewni do istniejących kolektorów miejskich bez ryzyka przeciążenia.

System składa się z wlotu, spirali i wylotu. Przepływ jest styczny do spirali tak, by stworzyć przepływ wirowy. Duże prędkości obwodowe wywołują efekt rdzenia wypełnionego powietrzem powstającym na skutek ciśnienia wstecznego, tak by zredukować przepływ. Po przeprowadzeniu wielu badań działanie Hydro-Brake przedstawiono graficznie w formie litery S. Wykres składa się z dwóch części- wraz ze wzrostem poziomu wody następuje zmiana ze swobodnego przepływu (niższa część żółtego wykresu) do kontrolowanego przepływu typu wirowego (wyższa część żółtego wykresu).

Typy regulatorów

Typ regulatora SH, SXH, SMXH SV, SMV, SXV C CH, CX
Zastosowanie Wody deszczowe Ciecze zanieczyszczone, kanalizacja ogólnospławna Wody burzowe, powierzchniowe, kanalizacja ogólnospławna Wody burzowe, powierzchniowe, kanalizacja ogólnospławna
Typ wiszący leżący leżący
Rysunek
Zakres przepływów 2-700 l/s 2-300 l/s
 • 90 l/s wody powierzchniowe;
 • 240 l/s wody zanieczyszczone
 • 4 l/s wody powierzchniowe;
 • 16 l/s wody zanieczyszczone
Informacje dodatkowe Wylot poziomy, wymagają odpowiedniego zagłębienia poniżej wylotów Wylot pionowy Wysokie przepływy Większy otwór wylotowy zmniejsza ryzyko blokady w czasie niskich przepływów

W ofercie posiadamy również inne typy regulatorów Hydro-Brake. W celu wyboru odpowiedniego typu i najlepszego rozwiązania prosimy o kontakt z naszym zespołem inżynierskim.

Zalety

 • prosta konstrukcja
 • do 50% oszczędności ogólnych kosztów inwestycji
 • brak ruchomych części
 • pełny dostęp do wlotu i wylotu
 • praca bez zasilania zewnętrznego
 • samoczynne działanie
 • samooczyszczanie
 • minimalna ilość prac konserwacyjnych
 • minimalne koszty utrzymania
 • wylot 3-6 razy większy od konwencjonalnych układów do kontroli przepływu
 • zmniejszenie wymagań dotyczących ilości gromadzonej wody do 30% w porównaniu do metod kontroli opartych na zastosowaniu kryzy

 

Dobór regulatora

Niezbędne dane dla prawidłowego doboru regulatora:

 • wysokość słupa wody ponad wylotem regulatora przepływu
 • wymagana wielkość przepływu
 • typ aplikacji - wody ściekowe, mieszane, deszczowe
 • dodatkowe informacje odnośnie stosowania, własności włazu lub propozycji kontrolnych dla komory