Przemysł wydobywczy

Przemysł jest działem nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Przemysł wydobywczy, zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem zasobów naturalnych (np. górnictwo węgla, rud metali, ropy naftowej, kamieniołomy itp.)

Tutaj z pomocą mogą przyjść produkty PWP Warszawa, które sprawdzą się w ochronie wody ale jeszcze częściej wykorzystywane są jako indywidualne systemy transportu wytwarzanych półproduktów lub elementów składowych potrzebnych do ich produkcji.

W przemyśle wydobywczym zastosowanie mają takie urządzenia jak: