Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy jest działem gospodarki, zajmującym się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia. Wśród nich możemy wyróżnić produkty takie jak mięsne, nabiałowe, pieczywo, cukiernicze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz wiele innych.

Głównym wyróżnikiem w naszej działalności jest wymaganie zachowania niezwykłej czystości, którą osiągamy poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz wysoką jakość produkowanych urządzeń sprzyjających zapewnieniu norm wymaganych w poszczególnych procesach przetwórczych i produkcyjnych.

Produkty PWP Warszawa w przemyśle spożywczym znajdują zastosowanie w rzeźniach, zakładach przetwórstwa rybnego i mięsnego, mleczarniach, piekarniach, gorzelniach, browarach oraz w przetwórstwie owocowo-warzywnym.

W przemyśle spożywczym zastosowanie mają takie urządzenia jak: