Przemysł papierniczy

Przemysł papierniczy utworzył się w pierwszej połowie XIX w. a w drugiej połowie tego wieku rozwinęła się przemysłowa produkcja surowców, więc tym samym rozdzielono wytwarzanie celulozy od produkcji papieru.

Głównie na pierwszym etapie wytwarzania celulozy są przydatne produkty PWP Warszawa.

To tu półprodukty jak i duże ilości wody oraz środków chemicznych są transportowane przez różnego rodzaju przenośniki, a następnie dla oszczędności i ekologii odzyskiwane i przygotowywane do ponownego użycia przy wykorzystaniu piaskowników, płuczek oraz pras ...

W przemyśle papierniczym zastosowanie mają takie urządzenia jak: