Przemysł mięsny

Przemysł mięsny jest branżą przemysłu spożywczego lecz ze względu na swoją specyfikę i duże zainteresowanie zakladów mięsnych naszymi produktami został wyodrębniony do osobnej kategorii.

Podobnie jak w przypadku przemysłu spożywczego głównym wyróżnikiem w naszej działalności jest wymaganie zachowania niezwykłej czystości, którą osiągamy poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz wysoką jakość produkowanych urządzeń sprzyjających zapewnieniu norm wymaganych w poszczególnych procesach przetwórczych i produkcyjnych.

Przedsiębiorstwa kupujące produkty PWP Warszawa dla przemysłu mięsnego możemy podzielić na: ubojnie zwierząt rzeźnych,zakłady obróbki produktów ubocznych uboju, zakłady rozbiórki mięsa oraz zakłady produkcyjne przetworów mięsnych, podrobów i konserw oraz wyrobów garmażeryjnych.

W przemyśle mięsnym zastosowanie mają takie urządzenia jak: