Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny jest bardzo ważną gałęźią przemysłu przetwórczego. Obejmuje swoim zakresem zarówno wytwarzanie produktów na bazie substancji organicznych (np. węgiel kamienny, ropa maftowa, gaz ziemny, drewno) jak i produktów na bazie materiałów nieorganicznych (np. siarka, fosforyty, sole mineralne).

Przemysł chemiczny używa cieczy jako składnika w procesie produkcyjnym, a jako produkt uboczny powstają różnego rodzaju odpady, które muszą być wstępnie oddzielone, a we wtórnym procesie produkcyjnym można je także wykorzystać.

W przemyśle chemicznym zastosowanie mają takie urządzenia jak: