Odpady niebezpiecznie

Odpady niebezpieczne to odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić dla niego poważne zagrożenie.

Odpady niebezpieczne charakteryzują się cechami takimi jak: palność, korozyjność, reaktywność czy ekotoksyczność dlatego niekontrolowane przedostanie się ich do środowiska szybko może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

W postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi wykorzystywane są min wszelkiego typu pompy, silosy i przenośniki. Zdajemy sobie sprawę z poziomu zadań postawionych naszym produktom i jesteśmy na nie w pełni przygotowani.

Przy gospodarce odpadami niebezpiecznymi zastosowanie mają takie urządzenia jak: