Muły i osady

Mułem nazywamy niezlityfikowaną skałę klastyczną, która tworzy się w naturalnych zbiornikach wodnych.
Osadem nazywamy wszelkiego rodzaju utwory luźne zgromadzone na powierzchni ziemi, powstają wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji.

W skład mułów wchodzą mieszaniny pyłu i iłu oraz substancji organicznych.
Osady natomiast może tworzyć materiał będący efektem np. wietrzenia skał, procesów wulkanicznych, chemicznych i biochemicznych itp.

Oferta PWP Warszawa ma szeroki wachlarz produktów wykorzystywanych do gospodarki mułami i osadami.

Przy gospodarce mułami i osadami zastosowanie mają takie urządzenia jak: