Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, przed odprowadzeniem ich do odbiornika muszą zostać poddane procesowi oczyszczenia.

Każdy taki proces oczyszczania ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, wymaga zastosowania urządzeń do oczyszczania mechanicznego.

PWP Warszawa oferuje urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków dla różnego rodzaju oczyszczalni przemysłowych oraz małych i średnich oczyszczalni komunalnych.

W naszej ofercie znajdują się: