Klasyfikatory piasku

Klasyfikator Grit Cleanse (seria 4)

Urządzenie opiera się na odwadniającej urządzenie pochylonej śrubie Archimedesa. Jednak przy wykorzystaniu doświad-czenia Hydro International w zakresie oczyszczalni ścieków został opracowany bardziej zaawansowany, wydajny i skuteczny system odwadniania i oczyszczenia ziarna.

Dodatkowymi cechami są:

  • deodoryzacja,
  • dynamiczny wlot do separatora i krata czyszcząca,
  • przekładnia ślimakowa bezwałowa,
  • układ wielu jazów przelewowych,
  • wychwytanie szumowin i nie zanurzone łożyska powodują minimalne potrzeby konserwacji.

Dla zwiększenia żywotności Grit-Cleanse ™ jest wykonany ze stali nierdzewnej 304L lub 316L w zależności od warunków lokalnych

Wzmocniony klasyfikator, ma za zadanie oddzielić piasek i związki organiczne z wody w celu zmniejszenia zawartości fekali i obniżyć ich wysokie zawartości

Zasada procesu polega na zastosowaniu "mini" separatora dynamicznego znajdującego się w leju. Separator jest stale hydraulicznie zasilany z równoczesnym usuwaniem ziaren przy pomocy urządzenia Grit King.

Urządzenie jest zwykle używane jako część urządzenia Grit King ®, ale jest też używany jako samodzielne urządzenie na małych oczyszczalniach ścieków.

Wydajność

  • W zależności od lokalizacji i wymagań, urządzenia Grit King ® są zwykle zaprojektowane tak, aby osiągnąć efektywność usuwania na poziomie 95% dla cząstek 100, 150 lub 200 mikronów z SG z 2,65.
  • W zależności od cech miejsca, wilgoci i zawartości fekali organicznych mogą wynosić nawet 18% i 2% w przypadku korzystania z wtórnego klasyfikatora/
  • Grit King ® może być zaprojektowany dla przepływu od 10 l / s do 1000 l / s na urządzeniu.
  • Wiele jednostek może być używanych do dużych natężeń przepływu i zapewniać dodatkową elastyczność.
  • Straty na całym Grit King ® są zazwyczaj niższe niż 150mm.