Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja to system rur, koryt, kolektorów, który służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych.

W naturalnym cyklu obiegu wody, przyroda bardzo dobrze sobie radzi sama, pod warunkiem jednak, że nie jest naruszona działalnością człowieka. Ponieważ mocno zakłócamy działanie tego cyklu np. poprzez budowę betonowych nawierzchni, zmuszeni jesteśmy go wspomóc.

Kanalizacja deszczowa ma na celu odprowadzanie, za pomocą systemu kanalizacyjnego ścieków deszczowych, których naturalny cykl jest zaburzony przez działanie człowieka.

W kanalizacji deszczowej zastosowanie mają takie urządzenia jak: