Hydrodynamiczne separatory wód deszczowych

Gdy wymagane jest oczyszczanie wód opadowych (np. gdy są odprowadzane do cieków wodnych) można stosować urządzenie do zabezpieczania odpływu DOWNSTREAM DEFENDER®.

Informacje ogólne

Wraz z postępem urbanizacji, problemy dotyczące odpływu wód deszczowych z powierzchni nieprzepuszczalnych stają się bardziej dolegliwe. Spływ wód deszczowych z dróg, obszarów parkingowych oraz innych powierzchni nieprzepuszczalnych często niesie ze sobą masę osadową, która, wraz z zanieczyszczeniami flotującymi takimi, jak substancje oleiste lub metale ciężkie, może wywierać szkodliwy wpływ na cieki wodne. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest DOWNSTREAM DEFENDER®. Urządzenie to może być używane razem ze zbiornikiem STORMCELL® i regulatorem przepływu HYDRO-BRAKE®, jako kompletny system.

DOWNSTREAM DEFENDER® to hydrodynamiczny wirowy separator, który dzięki swojej unikalnej konstrukcji pozwala osiągnąć bardzo wysoką wydajność przy minimalnych kosztach konserwacji.
Usuwa w 90% osiadające części stałe (powyżej 150 mikronów zanieczyszczenia i namuły), oraz zanieczyszczenia flotujące (liście, śmiecie, itd.)

Zasada działania

Gdy zanieczyszczona woda deszczowa dostaje się do jednostki, zostaje skierowana w dół krążąc w przestrzeni komory ruchami cyrkulacyjnymi (zielone strzałki). Przepływ tego typu w połączeniu z elementami wewnętrznymi tworzy unikalny sposób przepływu wewnątrz jednostki, stymulując separację osadu i zanieczyszczeń. Opadający osad jest znoszony w niższe partie, kierowany do środka, następnie do strefy gromadzenia odpadów, u podstawy jednostki (pomarańczowe strzałki) Zgromadzony osad jest magazynowany z dala od ścieżki przepływu i chroniony przez stożek oraz lej, zapobiegając ponownemu wydostaniu się do procesu separacji.

Zanieczyszczenia flotujące kierowane są do góry, w kierunku górnej części komory, a następnie do zbiornika na substancje oleiste (wewnętrzna przestrzeń między stożkiem wewnętrznym a pierścieniem zewnętrznym) (niebieskie strzałki). Oczyszczona woda deszczowa zostaje uwolniona z wiru do rury wylotowej, u góry komory. Stożek wewnętrzny umożliwia dostęp do zbiornika magazynującego osad, gdy zachodzi potrzeba opróżnienia go. Dostęp do strefy osadzania cząstek stałych jest od góry urządzenia (granatowa strzałka). Dostęp do zmagazynowanych substancji oleistych i flotujących jest przez ten sam otwór dostępu przy mniejszych jednostkach, bądź w przypadku większych jednostek przez drugi otwór.

 

 

Zalety

 • kompaktowy
 • brak części ruchomych
 • wysoka wydajność przy minimalnym spadku ciśnienia
 • prosta obsługa
 • brak ryzyka oddania zanieczyszczeń

 

Zastosowanie

 • odwadnianie dróg i placów
 • zabezpieczenie podmokłych terenów
 • nowe obiekty
 • miejsca mycia i konserwacji pojazdów
 • parkingi
 • strefy przemysłowo-handlowe

 

Rozmiary

Poniższa tabelka przedstawia wzór natężenia przepływu, przy którym możliwa jest sprawność większa niż 80% przy oleju i piasku. W wyjątkowych okolicznościach zalecane jest zwiększanie rozmiarów. Dodatkowa pojemność zbiornika jest dostępna na specjalne zamówienie.

Średnica jednostki Przepływ wg projektu Maksymalny przepływ Pojemność zbiornika na substancje oleiste Pojemność zbiornika na odpady stałe
m l/s l/s l

1,2

1,8

2,55

3,0

21

51

115

160

120

300

600

750

270

1350

2500

4650

0,7

1,7

3,8

4,4

Zdecydowanie najwięcej zanieczyszczeń znajduje się zawsze w pierwszej fazie deszczu, w miarę narastania natężenia przepływu, dlatego przy dobrze dobranej wielkości, większość osadu i węglowodorów jest zatrzymywana w urządzeniu. Strata ciśnienia nie przekracza 150mm.