Dezynfekcja wody UV

Uzdatnianie wody jest bardzo ważnym procesem, polegającym na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Wodę uzdatniamy zarówno dla potrzeb komunalnych jak i przemysłowych.

Jesdną z głównych metod pozyskiwania wody uzdatnionej jest dezynfekcja promieniowaniem UV. Jest ona powszechnie używana w procesach uzdatniania wody pitnej.

PWP Warszawa oferuje nastepujące urządzenia do dezynfekcji wody UV: