Cementownie

Cementownie wykorzystując najczęściej naturalne składniki mineralne wytwarzają cement.

Polska należy do tych krajów, które jako pierwsze na świecie rozpoczęły na skalę przemysłową produkcję cementu. Piece cementowe pracują tradycyjną metodą mokrą oraz w oparciu o nowoczesne linie produkcyjne klinkieru metodą suchą. Do produkcji wykorzystuje się kredę oraz glinę, pyły dymnicowe, dodatki żelazonośne oraz krzemionkę.

Wszystkie półprodukty w cementowni muszą być transportowane na różne odległości.

Trasy przebiegu linii transportowych oraz ich układ są zależne od zakładu oraz źródeł pozyskiwania surowców, dlatego też indywidualne układy przenośników produkowane przez PWP Warszawa są idealnym rozwiązaniem dla cementowni.

W cementowniach zastosowanie mają takie urządzenia jak: