VKT

Infinity shieldKoszty związane ze zużyciem

Zużywanie elementów maszyn spowodowane abrazją i/ lub korozją stanowią znaczne koszty  w obecnej działalności zakładów przemysłowych. Zużywanie powoduje konieczność regularnych wymian różnych elementów. Zużycie wiąże się z kosztami obejmującymi zamówienie oraz niezbędnym okresem wyłączenia instalacji, co powoduje straty w produkcji związane ze znacznymi kosztami.

Zabezpieczenie przed zużyciem obniża koszty

W celu obniżenia kosztów firma VKT opracowała powłoki wydłużające trwałość INFINITE SHIELD i INFINITE SHIELD LIGHT.

W przypadku abrazyjnych i korozyjnych materiałów zużycie jest znacznie redukowane przez zastosowanie INFINITE SHIELD nawet przy wyższych temperaturach.

INFINITE SHIELD  składa się z ceramicznych elementów o doskonałych właściwościach zabezpieczających przed zużyciem i unikalnego środka wiążącego za pomocą którego elementy ceramiczne mogą być zastosowane na każdej części.

Całkowite lub częściowe zabezpieczenie przed zużyciem dla instalacji istniejących i nowych

INFINITE SHIELD może być stosowany zarówno dla nowych jaki i istniejących instalacji. Zasadniczo ochrona przed zużyciem może być zastosowana na elementach, które mogę być wymieniane podczas prac konserwacyjnych. W zależności od sił działających na powierzchni INFINITE SHIELD może być stosowane jako całkowita albo częściowa ochrona elementów tj. krawędzie, połączenia.

Płytka Infinity ShieldPojedynczy element w kształcie plastra umożliwia optymalne dostosowanie konturu

INFINITE SHIELD składa się z sześciokątnych ceramicznych elementów, które ze względu na ich kształt i rozmiar mają wiele zalet. Mały rozmiar pojedynczego elementu połączony z sześciokątnym kształtem zwiększa powierzchnię kontaktu - zazwyczaj zakrzywiony kontur- chronionych elementów. Przekłada się to na optymalną odporność na zużycie zastosowanego elementu poprzez jego geometrię i funkcjonalność które zostają zachowane.

Technologia łączenia

Za ochronę przed zużyciem obok jakości ceramicznych elementów odpowiedzialny jest również specjalnie opracowany proces łączenia. Łączenie ceramicznych elementów za pomocą procesu klejenia jest tym co wpływa na  wysoką wytrzymałość mechaniczną i termiczną INFINITE SHIELD, a także redukuje na nich naprężenia.

Proces klejenia jest odpowiednio dobierany w zależności od dziedziny zastosowania oraz czynników dodatkowych takich jak odporność na uderzenia, wibracje, odkształcenia, korozja środowiskowa, temperatura itp. Końcowym efektem jest wysoce odporny na ścieranie ceramiczny element silnie związany z metalową powierzchnią bez warstw pośrednich.

Ceramiczny materiał

Materiał ceramiczny używany do INFINITE SHIELD charakteryzuje się szczególnymi właściwościami materiału, dzięki którym doskonale zabezpiecza przed zużyciem.

Ważne cechy:

 • podnosi odporność na ścieranie przy abrazyjnym i korozyjnym materiale
 • znacznie twardszy niż tradycyjne materiały zabezpieczające przed zużyciem tj. odlewy bazaltowe, Hardox, twarde metale itp.
 • stabilna temperatura

Zastosowanie INFINITE SHIELD

Powierzchnia tnąca pokryta Infinity ShieldINFINITE SHIELD może być użyty do:

 • przenośników ślimakowych
 • elementów przejściowych
 • młynów
 • ram ślizgowych
 • przenośników wibracyjnych
 • przenośników łańcuchowych
 • mikserów
 • linii pneumatycznych
 • cyklonów
 • indywidualnych rozwiązań

 

INFINITE SHIELD jest odpowiedni do różnych typów materiałów sypkich

Specyficzne właściwości elementów ceramicznych zapewniają idealną ochronę przed zużywaniem dla materiałów sypkich tj.:

 • Materiał dla Infinity Shieldkora
 • drewno odpadkowe, płatki
 • szkło
 • odpady i bioodpady
 • pyły
 • plastiki
 • rudy, piaski
 • osady
 • biomasa

INFINITE SHIELD może być użyty przy:

 • Materiały dla Infinity Shieldprzetwórstwie drewna
 • przemyśle cementowym
 • produkcji energii
 • oczyszczalniach ścieków
 • górnictwie
 • cegielniach
 • produkcji biogazu
 • przemyśle szklarskim

 

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami lub odwiedzenia strony naszego partnera