Suszarki

Suszarki poziome

Mieszarka wsadowa AVA z gładkimi łopatkami

Typoszereg HTK-T (do pracy ciągłej)
Przerób

 

Typoszereg HTC-T (wsadowy)
Pojemność użytkowa


od 0,1 do 100 m3

 


od 100 do 30.000 l

   

Technologia suszenia, reagowania i chłodzenia

 • Przeznaczony do zastosowań turbulencyjnych, w wytwarzanych mechanicznie warstwach fluidalnych i w ruchomych składowiskach
 • Temperatury suszenia: od -20 do 600 °C
 • Media grzewcze: para, olej diatermiczny, woda
 • Media chłodzące: solanka lub woda
 • Przekazywanie ciepła przez podwójny płaszcz, półrury i wał
 • Materiały: od stali węglowych po wysokogatunkowe stale szlachetne, np. Hastelloy
 • Ciśnienie produktu i w zbiorniku suszarki: od -1 do +40 bar
 • Warianty GMP i CIP, zgodne z FDA
 • Rozdrabniane aglomeratów dzięki zastosowaniu głowic tnących / rozdrabniaczy
 • Hermetyczne systemy klap opróżniających, pozbawione przestrzeni martwych, odporne na wysokie temperatury, z nadymana uszczelką
 • Systemy uszczelniania wału: dławnice, pierścienie uszczelniające wał, specjalne bezobsługowe pierścienie uszczelniające, pierścienie ślizgowe

Specjalne funkcje użytkowe

 • Suszenie osadów filtracyjnych na bazie wody i rozpuszczalnika z wirówek, filtrów świecowych, taśmowych, Nutsche itd.
 • Suszenie mieszanin wielofazowych poprzez separację faz przy zastosowaniu dokładnej kontroli warunków (ciśnienie, temperatura)
 • Parowanie wysokowrzących produktów (np. węglowodorów) lub produktów wrażliwych na temperaturę (np. biologicznych) w warunkach próżni
 • Reakcje egzotermiczne i endotermiczne
 • Czyszczenie zanieczyszczonych gruntów przy użyciu wysokich temperatur i próżni
 • Sprężanie odpadów atomowych
 • Suszenie poprzez procesy strippingowe
 • Jednostronne łożysko z wysuwanym mieszadłem

Suszarka do pracy ciągłej HTK-T 3100
Suszarka do pracy ciągłej HTK-T 3100

 

Suszarka pionowa

Pojemność użytkowa od 20 do 25.000 litrów    
Konstrukcja wersje wyposażone w spiralę pojedynczą lub podwójną lub z centralnie umieszczoną ślimacznicą    

Właściwe urządzenie do każdego zastosowania

Mieszarki i suszarki stożkowe AVA zostały zaprojektowane dla krótszych czasów procesów przy maksymalnym stopniu ochrony produktu. W wersjach suszarek typu HVW produkt porusza się wzdłuż podgrzanej ściany bębna. Dodatkowo dostępna jest opcja podgrzewania wału i spirali. W ten sposób przekazywanie ciepła zwiększa się kilkakrotnie. Wynik: korzystne, krótkie czasy suszenia, które można dodatkowo zredukować przy pomocy próżni w komorze produktu.

System o wielu zaletach
 • Temperatura suszenia od –20° do 350° C
 • Media grzewcze: para, olej diatermiczny, woda
 • Media chłodzące: solanka lub woda
 • Przekazywanie ciepła przez podwójny płaszcz, półrury, wał i spiralę
 • Materiały: od stali węglowych po wysokogatunkowe stale szlachetne, np. Hastelloy
 • Ciśnienie produktu i w zbiorniku suszarki: od -1 do +40 bar
 • Warianty GMP i CIP, zgodne z FDA
 • Podwójna spirala mieszadła zapewnia ostrożny przebieg procesu homogenizacji
 • Niewielka prędkość obrotowa w porównaniu z innymi systemami
 • Konstrukcyjnie zwiększona powierzchnia przekazywania ciepła i krótsze czasy suszenia
 • Szersze spektrum pojemności użytkowych i optymalne bezresztowe opróżnianie
 • Bardzo duża wydajność odparowywania
 • Niemal bezstopniowe sterowanie procesami naparowywania
 • Możliwa realizacja specjalnych wersji dla przemysłu farmaceutycznego

Specjalne funkcje użytkowe
 • Stałe mieszanie oraz intensywny kontakt produktu z ogrzewaną ścianą zapewniają ponadprzeciętny transfer ciepła.
 • Mieszadło o odpowiedniej konstrukcji znakomicie nadaje się również do koncentracji płynów i osadów.
 • Mieszadło może być podgrzewane i uformowane tak, że osiągane będą bardzo wysokie wydajności odparowania.
 • Przy pomocy kolumny podnoszącej można poruszać całym urządzeniem, podnosić pokrywę z mieszadłem oraz opuszczać zbiornik mieszający. Kolumna podnosząca ułatwia także napełnianie i opróżnianie w warunkach wąskiego stanowiska pracy.

Suszarka stożkowa HVW_VT 7500