Mieszarki

Mieszarki wsadowe

Pojemność użytkowa 100 – 30.000 litrów    
Konstrukcja Mieszarki turbulencyjne i dystrybucyjne z łopatkami o kształcie dostosowanym do specyfiki produktu    

Homogeniczna różnorodność

Mieszarki wsadowe AVA typu HTC znajdują optymalne zastosowania w zmiennych procesach oraz przy częstych zmianach produkcji. Pracują w obszarach turbulencji, czyli w wytwarzanych mechanicznie warstwach fluidalnych, a także na składowiskach surowca. Urządzenia nadają się do oszczędnej homogenizacji produktu, przygotowania mieszanin sypkich, półpłynnych i past. Mieszarki AVA są konstruowane i produkowane na indywidualne zamówienie zgodnie z potrzebami użytkownika.

 • Czasy mieszania od 15 sekund do kilku minut
 • Krótkie czasy opróżniania i opróżnianie bezresztkowe
 • Stała, powtarzalna jakość produktu
 • Stopień napełnienia produktem do 80%
 • Pneumatyczne klapy opróżniające na całej długości bębna

Specjalne funkcje użytkowe
 • Warianty głowic tnących o kształcie dostosowanym do specyfiki produktu
 • Przygotowanie chroniące produkt
 • Wykonanie odporne na zużycie
 • Osłona mieszarek chroniąca przed ścieraniem, korozją i adhezją
 • Możliwe wykonanie z wszystkich materiałów: począwszy od stali węglowych po wysokogatunkowe stale szlachetne, jak np. Hastelloy
 • Różne typy uszczelnienia w zależności od zastosowania
 • Wersje odporne na pył i eksplozję
 • Konstrukcja zgodna z GMP
 • Wersje CIP

Mieszarka wsadowa HTC 3100

 

Mieszarki do pracy ciągłej

Mieszarki do pracy ciągłej HTK 3100

Pojemność użytkowa

 

Konstrukcja

0,1 – 1.000 m3/h

 

Mieszarki turbulencyjne i dystrybucyjne z łopatkami o kształcie dostosowanym do specyfiki produktu

   

 


   

Homogeniczna różnorodność

 

Mieszarki AVA typu HTK do pracy ciągłej znakomicie nadają się do dużych mocy przerobowych w procesach ciągłych. Pracują w obszarach turbulencji, czyli w wytwarzanych mechanicznie warstwach fluidalnych, a także na składowiskach surowca. Urządzenia nadają się do oszczędnej homogenizacji produktu, przygotowania mieszanin sypkich, półpłynnych i past. Mieszarki AVA są konstruowane i produkowane na indywidualne zamówienie zgodnie z potrzebami użytkownika.

 

 • Standardowe czasy przebiegów od 15 sekund do kilku minut
 • Specjalne mieszadło zapewniające wysoki stopień wymieszania
 • Wydłużenie czasu przebiegu przez zastosowanie specjalnych mieszadeł AVA
 • Niewielkie zużycie energii
 • Stopień napełnienia produktem do 70%
Wnętrze mieszarki do pracy ciągłej

Specjalne funkcje użytkowe

 • Warianty głowic tnących o kształcie dopasowanym do specyfiki produktu
 • Przygotowanie chroniące produkt
 • Wykonanie odporne na zużycie
 • Osłona mieszarek chroniąca przed ścieraniem, korozją i adhezją
 • Możliwe wykonanie z wszystkich materiałów: począwszy od stali węglowych po wysokogatunkowe stale szlachetne, jak np. Hastelloy
 • Indywidualne systemy opróżniania, takie jak bezstopniowo regulowane spusty czy też zewnętrzne włazy
 • Różne typy uszczelnienia w zależności od zastosowania
 • Wersje odporne na pył i eksplozję
 • Konstrukcja zgodna z GMP
 • Wersje CIP
Mieszarki do pracy ciągłej HTK 16000
Mieszarki do pracy ciągłej HTK 16000Mieszarki laboratoryjne

Pojemność użytkowa od 0,2 do 200 litrów    
Konstrukcja Przesuwne lub stacjonarne urządzenia do montażu na stole    
HTL 3-30
 • Pojemność użytkowa od 0,3 do 24 l
 • Standardowo produkowane w wersji stołowej
 • Zwarta, zamknięta obudowa z napędem, panelem obsługowym i przyrządami rozdzielczymi
 • Bęben do zasilania, opróżniania i czyszczenia obracalny o 180°
 • Łatwy do zdjęcia bęben kompatybilny z podstawową obudową HTL o pojemności od 3 do 30 l
HTL 50-90
 • Pojemność użytkowa od 15 do 70 l
 • Standardowo zamontowany na podstawie jezdnej
 • Pionowe jednostronnie łożyskowane mieszadło
 • Dysze zasilające
 • Dysze opróżniające z klapą zamykającą bez przestrzeni martwych z zamknięciem dźwigniowym
 • Klapa przednia ułatwiająca dostęp do wnętrza mieszarki

 

Wyposażenie standardowe

 • Regulator i wskaźnik liczby obrotów
 • Amperomierz
 • Przekaźnik czasowy dla czasu mieszania
 • Przycisk włączania/wyłączania napędu głównego
 • Wyłącznik awaryjny
 • Gotowy do podłączenia przy użyciu wtyczki CEE
 
Opcjonalnie dostępne
 • Podwójny płaszcz do chłodzenia/grzania
 • Warianty ciśnieniowe/próżniowe
 • Głowica tnąca do kruszenia aglomeratów
 • Wariant z ochroną przeciwwybuchową
 • Dysze do dolewania płynu
 • Wskaźnik temperatury produktu
 • Elektryczne podgrzewanie
 • Izolacja
 • Klapa czołowa
 • Różne formy łopatek
 • Warianty GMP i CIP
 
Specjalne funkcje użytkowe
 • Mieszanie proszku np. w pracy laboratoryjnej, bądź w produkcji krótkoseryjnej w przemyśle chemicznym czy też farmaceutycznym
 • Mieszanie zawiesin, np. gotowej zaprawy fugowej
 • Suszenie wilgotnych produktów, np. osadów i filtrowanych na mokro produktów farmaceutycznych
 • Granulacja proszków przy wykorzystaniu płynów np. przy produkcji błyskawicznych produktów spożywczych

 

Mieszarki pionowe

Pojemność użytkowa od 20 do 80.000 litrów    
Konstrukcja wersje wyposażone w spiralę pojedynczą lub podwójną lub z centralnie umieszczoną ślimacznicą    
Właściwe urządzenie do każdego zastosowania

Mieszarki i suszarki stożkowe AVA z typową spiralą pojedynczą lub podwójną zostały opracowane pod koniec lat 90-tych, w celu odnalezienia rozwiązania dla ciągle powtarzających się problemów, występujących w tradycyjnych urządzeniach stożkowych ze ślimakiem obrotowym. Z jednej strony, to niebezpieczeństwo skażenia produktu przez części przekładni w komorze produktu, z drugiej – ich podatność na usterki i związane z tym koszty konserwacji.

Korzyścią okazały się silnie zredukowane czasy mieszania i suszenia oraz lepsza zdolność czyszcząca.

Mieszadło spiralne przetwarza suchy i mokry, swobodnie płynący i klejący materiał sypki, osad filtracyjny, szlamy i płyny o różnej lepkości. Urządzenia stożkowe znakomicie nadają się do prawie wszystkich operacji mieszania i w wersji podgrzewanej służą jako suszarki, reaktory i parowniki.

System o wielu zaletach
 • Wersja wyposażona w spiralę pojedynczą lub podwójną lub, alternatywnie, jako mieszarka z centralnie umieszczoną ślimacznicą do mieszania produktów swobodnie płynących

 • Materiały: od stali węglowych po wysokogatunkowe stale szlachetne, np. Hastelloy

 • Warianty GMP i CIP

 • Czas mieszania, w zależności od produktu, od dwóch do kilku minut

 • Krótki czas opróżniania i optymalna możliwość usuwania resztek

 • Stała, powtarzalna jakość produktu

 • Sposób mieszania szczególnie chroniący produkt

 • Mechanizm napędowy i łożyska umieszczone poza komorą mieszarki, co zapobiega skażeniu produktu smarami itp.

 • Wyjątkowo łatwe czyszczenie

 • Różne systemy uszczelniania wału: dławnice, pierścienie uszczelniające wał, specjalny bezobsługowy pierścień uszczelniający, pierścienie ślizgowe

 • Opróżnianie mieszalnika poprzez zasuwy, zawory segmentowe kulowe albo zawór kulowy

 

Specjalne funkcje użytkowe
 • Aby ułatwić prace konserwacyjne i inspekcję, mieszarki i suszarki mogą zostać wyposażone w kolumnę podnoszącą.

 • Konstrukcja mieszadła o dużym promieniu ułatwia czyszczenie. Przy czyszczeniu CIP szybko obracające się mieszadło wspiera pracę dysz czyszczących.

 • W zależności od liczby obrotów i konstrukcji mieszadła, ma miejsce ostrożne przekładanie albo intensywne mieszanie.

 • Prosta konstrukcja redukuje problemy mechaniczne do minimum i umożliwia przeprowadzanie konserwacji przez personel zakładowy

.

Mieszarka / suszarka walcowa

Pojemność użyteczna 20 litrów – 30.000 litrów
Konstrukcja - z jednobieżnym lub podwójnym mieszadłem
- dostawa jako mieszarka lub suszarka

Mieszarki / suszarki walcowe AVA typoszeregu HVM są dostępne w dwóch wariantach:

 

z walcowym pojemnikiem i wylotem / dnem stożkowym

z walcowym pojemnikiem i dnem płaskim

W porównaniu z innymi pionowymi mieszania typoszereg HVM ma znacząco mniejszą wysokość przy wysokiej efektywności mieszania. Mieszarka / suszarka walcowa HVM łączy zalety stożkowatego zbiornika w zakresie optymalnego opróżniania z ulepszoną wysokością umożliwiającą zabudowę np. w istniejących budynkach.

 

Wirujące mieszadło (wykonany jako pojedynczy wał mieszający lub podwójny wał MITRAVA) transportuje produkt do góry wzdłuż ścian pojemnika. Stamtąd produkt opada znowu w obszar wału pośrodku pojemnika i jest poddawany ponownie procesowi mieszania. Napęd i łożyska znajdują się poza komorą mieszania. Wykluczony jest kontakt produktu mieszanego z olejem przekładniowym lub smarem, w przeciwieństwie do innych systemów mieszania.

Mieszarka walcowa typoszeregu HVM jest opróżniana po stronie dna, przy pracujących mieszadłach. Dzięki stożkowej konstrukcji dna możliwe jest dokładne opróżnianie. Optymalny dostęp przez duże drzwi inspekcyjne w obszarze walcowym pojemnika gwarantuje łatwe czyszczenie, które może być zautomatyzowane dzięki wbudowaniu dysz CIP.

W wersji suszarki ściana pojemnika i / lub mieszadła są w całości podgrzewane, przez co osiąga się ponadprzeciętny współczynnik przenikalności cieplnej. W wersji suszarki walcowej z płaskim dnem jest to szczególnie korzystne dla efektywności procesu suszenia.

Specjalne funkcje użytkowe
 • Niska wysokość konstrukcji
 • Proces mieszania oszczędzający produkt
 • Wysoka jakość mieszania
 • Czas mieszania od 15 sekund do kilku minut
 • Krótkie czasy opróżniania
 • Dokładne opróżnianie
 • Warianty suszarki z ogrzewaniem pojemnika i / lub mieszadeł
 • Podwyższenie podgrzewanej powierzchni dzięki zastosowaniu płaskiego dna
 • Wyrzut produktu przez klapę, zasuwę, zawór lub kurek kulowy.
 • Wersje GMP i CIP