Instalacje transportu odpadów niebezpiecznych

Transport odpadów niebezpiecznych z zastosowaniem specjalnych pomp Putzmeister

PM niebezpiecznePMPrzy transporcie odpadów niebezpiecznych ważne jest, aby żadna z niebezpiecznych substancji nie przedostała się do środowiska. Zagrożenia należy unikać też na terenie zakładu m.in. poprzez stosowanie transportu zamkniętym systemem rurociągów. Systemy Putzmeister dostosowane są do wymagań stawianych przez ustawodawców dotyczących ochrony przeciwwybuchowej i ATEX.

Optymalizacja spalania na rzecz poprawy stanu środowiska

Poprzez kontrolę pracy pompy, możliwe jest kontrolowanie wartości wylotowych gazu.