Instalacje przetwórstwa oleju i gazu

Innowacyjny system

PM OilPompowanie za pomocą pomp Putzmeister z napędem hydraulicznym jest najskuteczniejszym sposobem transportu na duże odległości materiałów sztywnych, lepkich lub o wysokim udziale gruboziarnistych frakcji.

System "S-rury" stosowany w tych pompach pozwala na pompowanie  materiałów o dużej zawartości suchej masy. Jeśli materiał ma niekorzystną charakterystykę przepływu stosowany jest specjalny podajnik ślimakowy.

 

Typowe aplikacje na platformach wiertniczych wykonywane przez system firmy Putzmeister:

  • PM Special KOVPompowanie zwiercin z wytrząsarki do zbiorników buforowych
  • Pompowanie zwiercin ze zbiorników buforowych na statek dostawczy
  • Pompy  Putzmeister do materiałów gęstych stosowane są  również na statkach dostawczych
  • Na lądzie zwierciny są transportowane na specjalnie przygotowane składowiska, a następnie dalej przetwarzane