Instalacje przemysłu cementowego

 

PM LafargePaliwa zastępcze stanowią alternatywę dla energochłonnych sektorów przemysłu zapewniając znaczne oszczędności.

Do przemysłu cementowego Putzmeister oferuje rozwiązania składające się z silosów oraz pompy, które zapewniają odbiór i transport paliw alternatywnych przy produkcji cementu.

 

Paliwa alternatywne muszą mieć wysoką wartość kaloryczną, aby właściwie zastąpić pierwotne źródła energii.

 

PM farby

Paliwa do takich celów to m.in.:

  • mechanicznie odwodnione osady ściekowe
  • smoła
  • ścieki farbiarskie
  • odpady z ubojni

 

Paliwa te są odbierane pojedynczo w silosach lub mieszane razem. Pompy Putzmeister mogą służyć do przenoszenia paliw alternatywnych służących jako dodatek lub jako paliwa.

Nie ma znaczenia czy w materiale są ciała obce, gdyż technologia S-rury zastosowana w pompie Putzmeister umożliwia transport nawet, gdy ich wielkość osiąga  2/3 średnicy rurociągu.

Objętość zasilania pieca cementowego wynosi ok. 2 do 7 m³/h. W tym przypadku stosowane są pompy KOS firmy Putzmeister do materiałów gęstych.

 

Trzy typy stacji skutecznego systemu dostawy osadów

  1. Stacja odbiorcza składa się z pomp do cieczy gęstych,  kompresującego przenośnika ślimakowego i wbudowanego leja o objętości 6 - 10 m³. Pompa jest zasilana z  przodu.
  2. W tej opcji, zamontowany lej zastępuje silos odbiorczy o pojemności ok. 100 m³. Różne typy osadów mogą być odbierane i mieszane razem przez pompę.
  3. Różne paliwa alternatywne mogą być odbierane w jednym lub wielu silosach odbiorczych. Pompy do cieczy gęstych transportują  materiał  do silosu o pojemności 250 m³. Silos odbiorczy jest gotowy na kolejne dostawy osadów.

W obszernym silosie paliwa alternatywne ulegają dokładnemu wymieszaniu gwarantując tym samym wysoką wartość opałową.