Instalacje popiołów lotnych i dennych

PM Kogan CreekEkonomiczny transport popiołów lotnych i dennych jako gęstych osadów

Po spaleniu węgla w elektrowniach węglowych, powstają  odpady, takie jak popioły lotne z elektrofiltrów lub popioły denne z kotła, które trzeba usunąć.

Najekonomiczniejszym rozwiązaniem przy transporcie różnych typów popiołu jest użycie dwutłokowej pompy KOS firmy Putzmeister. Transport mieszaniny popiołów lotnych i dennych odbywa się bez zaburzenia pracy całego układu. Pompy tłokowe KOS firmy Putzmeister są całkowicie bezzaworowe, dzięki czemu nawet gruboziarniste cząstki mogą być pompowane bez zakłócenia przepływu.

Kolejną zaletą pomp tłokowych Putzmeister jest niskie zużycie wody. Pompy działają niezawodnie nawet przy substancjach o zawartości suchej masy do 85%, co przekłada się na możliwość dłuższego użytkowania miejsca składowania  oraz zmniejszenie jego wielkości.  Ważną informacją z punktu wiedzenia ochrony środowiska jest to, że ilość skażonej wody może być zredukowana do minimum.

Zalety systemu:PM Popioły

  • wysoka wydajność
  • długa żywotność
  • niskie koszty utrzymania i eksploatacji
  • niskie zużycie wody
  • łatwy serwis

 

Kompleksowe rozwiązanie

W celu zapewnienia wysokiej efektywności pracy elektrowni Putzmeister oferuje kompleksowe rozwiązania dla transportu popiołów dennych i lotnych na składowiska. Zakres dostawy obejmuje silosy, pompy tłokowe, rurociągi oraz wszystkie niezbędne akcesoria i usługi.

W celu zapewnienia pełnej integralności systemów, firma Putzmeister ściśle współpracuje z wiodącymi dostawcami urządzeń do elektrowni na całym świecie. Pompowanie popiołów lotnych i dennych, siarczanu gipsu są jednymi z głównych zastosowań  pomp firmy Putzmeister.