Instalacje biomasy

Pompy do różnych typów biomasy

BiomasaZespół inżynierski firmy Putzmeister ma doświadczenie w zakresie transportu biomasy od lat 80-tych. Unikalna konstrukcja pompy pozwala na pompowanie wszelkiego rodzaju materiałów zanieczyszczonych elementami obcego pochodzenia tj. noże, łyżki, kapsle czy szkło, które mogą  zakłócać proces fermentacji.

Używanie hydraulicznie napędzanych pomp tłokowych w procesie przetwarzania biomasy zapewnia niskie koszty eksploatacji w porównaniu do innych systemów transportu. Ponadto, Putzmeister wraz z niemiecką firmą inżynieryjną Finsterwalder Umwelttechnick opracował system, który eliminuje elementy obcego pochodzenia z medium podczas pompowania go do procesu fermentacji.

Swobodny przepływ materiału, nie przeciążanie konstrukcji pompy oraz linii dostawczej są niezbędne, kiedy pompujemy biomasę, odpady organiczne i żywność z gospodarstw domowych, a także z supermarketów, restauracji i innych źródeł. Wszystko, co zakłóca przepływ może doprowadzić do niedrożności lub blokady rurociągu.

Biogaz z odpadów – czystsze środowisko

BiomasaZgodnie z rozporządzeniem nr 1774/2002 parlamentu i rady europejskiej, wykorzystywanie resztek żywności jako karmy dla zwierząt jest niedozwolone. Są one przekształcane w energię elektryczną i ciepło w biogazowniach.

Pompa tłokowa typu KOS przeznaczona jest do pompowania materiałów gęstych, wilgotnych, gruboziarnistych o konsystencji pasty. Niektóre instalacje pomp typu KOS pracują przez ponad 160 000 godzin bez żadnych poważnych zakłóceń.

Pompa tłokowa typu KOV przeznaczona jest do pompowania cieczy oraz mokrych materiałów. Ze względu na dużą średnicę wlotową i wylotową może być zastosowana przy pompowaniu materiałów z zawartością dość dużych cząstek.

Niektóre instalacje pomp typu KOV pracują ponad 100 000 godzin bez żadnych poważnych zakłóceń.

 

Wysoka skuteczność poprzez separację ciał obcych

PM EKO PPPodczas procesu metanizacji biomasy (resztki i przeterminowana żywności lub inne odpady organiczne), obojętne ciała obce, tj. opakowania, pojemniki z tworzyw sztucznych, szkło, puszki, metal mogą zakłócić proces wytwarzania biogazu- ciała obce mogą ograniczyć aktywną objętość  fermentatorów.

Jednocylindrowa pompa tłokowa EKO może usprawnić przebieg procesu fermentacji, poprzez separację ciał obcych przed wlotem odpadów organicznych do fermentora. Pompa EKO może pompować zarówno wilgotny materiał jak i  ścieki zawierające dużo ciał obcych.

Niektóre jednocylindrowe pompy typu EKO pracują przez ponad 60 000 godzin bez problemów.