Instalacje współspalania

Energia z osadów ściekowych i odpadów z gospodarstw domowych

Współspalanie w ZollingUnieszkodliwianie odwodnionych osadów ściekowych z gospodarstw domowych w zakładach spalania odpadów jest przyjaznym dla środowiska i ekonomicznym rozwiązaniem.

Proces ten może zostać zintegrowany dla nowo projektowanych instalacji, ale można też doposażyć w niego starsze instalacje.

Dodanie osadów ściekowych nie wpływa na odbiór odpadów z gospodarstw domowych, rozdrabnianie i dozowanie śmieci do komory spalania. Poza wspólnym  spalaniem obu materiałów, nie ma innych zależności między obiema liniami.

Putzmeister oferuje kompletne rozwiązania do magazynowania, transportu i zasilania  odpadami  komory spalania.

Wydajne elektrownie węglowe

Współspalanie mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych w istniejących elektrowniach węglowych z  zastosowaniem wysokowydajnych systemów kontroli emisji gazów kominowych jest ekonomicznie uzasadnioną alternatywą w odniesieniu do szkodliwych dla środowiska metod utylizacji.

Proces odbioru ścieków zewnętrznych

Piec obrotowyRecykling otrzymanych osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych stał się istotnym problemem dla przedsiębiorstw oczyszczania ścieków.

Ze względu na restrykcje prawne (zakaz składowania osadów ściekowych, ograniczenia nałożone na ich wykorzystanie przy użytkach rolnych, itp.), wybór metody termicznego spalania  jako metody zagospodarowania osadów ściekowych staje się nieunikniony.

Bezzaworowa pompa KOS z opatentowaną S-rurą

Budowa pompy KOS umożliwia bezproblemowy transport osadów o dużej zawartości ciał obcych dzięki dużej średnicy wylotowej S-rury pompy.