Instalacje transportu osadów węglowych

Ciśnieniowe kotły fluidalne jako czysta technologia spalania węgla

Technologia ta wyróżnia się niskim wpływem na środowisko i wysoką wydajnością w porównaniu do metod konwencjonalnych.

Putzmeister w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju nowych technologii.

Pompa KOS firmy Putzmeister jest zasilana paliwem w postaci mieszaniny węglowo-wapiennej z dodatkiem wody.

Zawartość suchej masy w tak przygotowanym paliwie może wynosić nawet 85 % (w zależności od granulacji).

Pompy gwarantują niezawodny, bezobsługowy i ciągły tryb pracy.

Oferujemy kompletny system rozwiązań od odbioru osadów ściekowych z silosa przez wstrzykiwanie lancami do zbiornika