Geroldinger

Firma Geroldinger została założona w 1921 r jako firma produkująca młyny. Od 1972 roku skoncentrowała się na obsłudze trudnych materiałów sypkich.

Obecnie oferuje wiodącą technologię w złożonych aplikacjach przechowywania, transportu, dystrybucji i dozowania materiałów masowych.

 

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami lub odwiedzenia strony naszego partnera