Kontakt

Przedstawicielstwa w Polsce PWP Sp. z o.o.
adres: ul. Płocka 17
01-231 Warszawa
telefon: +48 22 862 75 30
fax: +48 22 862 10 16
e-mail:
NIP: 522-10-09-574
REGON: 010748682
KRS: 0000119867