Aktualności

Konferencja “Nowoczesne technologie w przemyśle materiałów sypkich”
| 2012-08-22


W dniu 3 października 2012 r. obecni będziemy na konferencji “Nowoczesne technologie w przemyśle materiałów sypkich” w Krakowie, której organizatorem jest redakcja czasopisma Powder & Bulk.

Główne zagadnienia poruszane na konferencji dotyczyć będą m.in.: 

- rozdrabniania;
- ważenia materiałów sypkich;
- magazynowania materiałów sypkich;
- transportu materiałów sypkich;
- filtracji i odpylania;
- BHP.

Patronat nad konferencją objęli:
1) Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
oraz
2) Centralny Instytut Ochrony Pracy z Warszawy (CIOP)

Więcej informacji można uzyskać:

http://www.easyfairs.com/pl/events_216/symasmaintenance2012_28112/symas-2012_28114/visitors_28115/konferencja-nowoczesne-technologie-w-przemysle-materialow-sypkich_33129/